Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) (track) by Φοίβος Δεληβοριάς

Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου)
Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) by Φοίβος Δεληβοριάς
Year: 1998
From the album Χάλια (track #8)

Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) appears on the following album(s) by Φοίβος Δεληβοριάς:


Product Details
Availability

eBay
eBay
Let Me Remember - Music CD - Reeves, Jim - 2007-10-30 - Imports - Very Good - A
Condition: Very Good
Time left: 9s
Ships to: Worldwide

eBay
eBay
Paradise - Music CD - Insyderz - 2000-02-22 - Kmg - Very Good - Audio CD - Dis
Condition: Very Good
Time left: 9s
Ships to: Worldwide

eBay
eBay
Deluna, Kat : 9 Lives CD Value Guaranteed from eBay’s biggest seller!
Condition: Very Good
Time left: 9s
Ships to: Worldwide

  My favourite store:  

Listen to Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) on YouTube

Loading content from YouTube...

Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) ratings

Not enough data Average Rating = (n ÷ (n + m)) × av + (m ÷ (n + m)) × AV
where:
av = trimmed mean average rating an item has currently received.
n = number of ratings an item has currently received.
m = minimum number of ratings required for an item to appear in a 'top-rated' chart (currently 10).
AV = the site mean average rating.

Please log in or register if you want to be able to leave a rating

Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) favourites

Please log in or register if you want to be able to add a favourite

Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου) comments

Be the first to add a comment for this track - add your comment!

Please log in or register if you want to be able to add a comment

Your feedback for Φώτης (ένα τραγούδι για τον πατέρα μου)

Anonymous
Let us know what you think of this track by adding a comment or assigning a rating below!
Log in or register to assign a rating or leave a comment for this track.
  • Amazon Music
  • iTunes
  • Spotify
Back to Top