Μπάσταρδος γιος (track) by Φοίβος Δεληβοριάς

Μπάσταρδος γιος
Μπάσταρδος γιος by Φοίβος Δεληβοριάς
Year: 2015
From the album Καλλιθέα (track #2)

Μπάσταρδος γιος appears on the following album(s) by Φοίβος Δεληβοριάς:


Product Details
Availability

eBay
eBay
Scarecrow by John Cougar Mellencamp/John Mellencamp (CD, Aug-1985, Mercury)
Condition: Good
Time left: 10s
Ships to: Worldwide

eBay
eBay
Product Placement - CD - Import - **Mint Condition**
Condition: Like New
Time left: 13s
Ships to: Worldwide

eBay
eBay
ZEBRA st + 2 bonus tracks ( remastered edition )
Condition: Brand New
Time left: 13s
Ships to: Worldwide

  My favourite store:  

Listen to Μπάσταρδος γιος on YouTube

Loading content from YouTube...

Μπάσταρδος γιος ratings

Not enough data Average Rating = (n ÷ (n + m)) × av + (m ÷ (n + m)) × AV
where:
av = trimmed mean average rating an item has currently received.
n = number of ratings an item has currently received.
m = minimum number of ratings required for an item to appear in a 'top-rated' chart (currently 10).
AV = the site mean average rating.

Please log in or register if you want to be able to leave a rating

Μπάσταρδος γιος favourites

Please log in or register if you want to be able to add a favourite

Μπάσταρδος γιος comments

Be the first to add a comment for this track - add your comment!

Please log in or register if you want to be able to add a comment

Your feedback for Μπάσταρδος γιος

Anonymous
Let us know what you think of this track by adding a comment or assigning a rating below!
Log in or register to assign a rating or leave a comment for this track.
  • Amazon Music
  • iTunes
  • Spotify
Back to Top