အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) (studio album) by စိုင်းဆိုင်မောဝ် (Sai Sai Mou)

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2)
အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) by စိုင်းဆိုင်မောဝ် (Sai Sai Mou)
Year: xxxx
Overall rank: -

Sorry, no matches on eBay for "အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) စိုင်းဆိုင်မောဝ် (Sai Sai Mou)".

  My favourite store:  

Upcoming concerts

Nov
08
Sun
20:00
Sergio Mendes
Sony Hall, New York, United States. United States
Tickets from $57.50 (Ticketmaster) Get tickets
 
Nov
14
Sat
20:00
Buddy Guy and Kenny Wayne Shepherd Band
The St. Augustine Amphitheatre, St Augustine, United States. United States
Tickets from $42.14 (Ticketmaster) Get tickets
 
Oct
09
Fri
20:00
Citizen Cope
Liberty Hall, Lawrence, United States. United States
Tickets from $35.00 (Ticketmaster) Get tickets
 
Discover more upcoming concerts

Listen to အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) on YouTube

Loading content from YouTube...

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) track list

No tracks have been rated on this album yet.
Sort by

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) rankings

Filter charts

All 1 charts that this album appears in:

Sort ranks
YearSourceChartRankRank Score
2016 SuedeSwedeUnknown Pleasures91/100 -
Total Charts: The total number of charts that this album has appeared in. 1
Total Rank Score: The total rank score. 0

You can include this album in your own chart from the My Charts page!

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) collection

Please log in or register if you want to be able to add to collection

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) ratings

Not enough data Average Rating = (n ÷ (n + m)) × av + (m ÷ (n + m)) × AV
where:
av = trimmed mean average rating an item has currently received.
n = number of ratings an item has currently received.
m = minimum number of ratings required for an item to appear in a 'top-rated' chart (currently 10).
AV = the site mean average rating.

Please log in or register if you want to be able to leave a rating

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) favourites

Please log in or register if you want to be able to add a favourite

အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2) comments

Be the first to add a comment for this album - add your comment!

Please log in or register if you want to be able to add a comment

Your feedback for အမှတ်တရ သျှမ်းတေးစုများ (၂) (Ahmadaya Shan Tei Su Mya, Vol. 2)

Anonymous
Let us know what you think of this album by adding a comment or assigning a rating below!
Log in or register to assign a rating or leave a comment for this album.
Best Albums of 1979
1. London Calling by The Clash
2. The Wall by Pink Floyd
3. Unknown Pleasures by Joy Division
4. Fear Of Music by Talking Heads
5. Entertainment! by Gang Of Four
6. Off The Wall by Michael Jackson
7. Highway To Hell by AC/DC
8. Breakfast In America by Supertramp
9. Rust Never Sleeps by Neil Young & Crazy Horse
10. Tusk by Fleetwood Mac
11. Reggatta De Blanc by The Police
12. Damn The Torpedoes by Tom Petty & The Heartbreakers
13. Metal Box by Public Image Ltd.
14. The B-52's by The B-52's
15. Specials by The Specials
16. Armed Forces by Elvis Costello And The Attractions
17. Y by The Pop Group
18. Setting Sons by The Jam
19. Singles Going Steady by Buzzcocks
20. 154 by Wire
Back to Top